Indywidualny program żywieniowy- 170 zł
(obejmuje dwie pierwsze wizyty z osobistym dietetykiem podczas których zostaną dokonane pomiary antropometryczne, analiza składu ciała. Ponad to zostaną przedstawione szczegółowe zalecenia żywieniowye oraz 7-dniowy indywidualnie dopasowany jadłospis)
 
Miesięczny program żywieniowy-  250 zł
(obejmuje cztery cotygodniowe spotkania z osobistym dietetykiem na które składają się: pierwsza wizyta, dwie wizyty kontrolne z przygotowanymi jadłospisami oraz jedno spotkanie z analizą składu ciała w celu monitorowania osiąganych wyników i rezultatów prowadzonej terapii)

Trzymiesięczny program żywieniowy- 600 zł
(obejmuje kompleksową indywidualną opiekę Twojego osobistego dietetyka przez okres 3 miesięcy. Pakiet obejmuje 12 spotkań w tym pierwszą wizytę, 6 wizyt kontrolnych z jadłospisami oraz 5 wizyt z analizą składu ciała)

 
Posiadamy również specjalną ofertę pakietu miesięcznego dla par w cenie: 
  • Pakiet miesięczny dla dwojga- 450 zł
Cennik poszczególnych usług:
  • Ogólna Konsultacja dietetyczna- 100 zł
(usługa obejmuje przeprowadzenie prostego wywiadu żywieniowego, dokonanie podstawowych pomiarów antropometrycznych, przedstawienie zaleceń dotyczących zasad żywienia w indywidualnym przypadku)
  • Analiza składu ciała oraz omówienie wyników- 30 zł
(dokonanie podstawowych pomiarów antropometrycznych  oraz analizy składu ciała  ze szczegółowym omówieniem wyników)

Specjalnie dla studentów oferujemy zniżki w wysokości 20zł na pakiet miesięczny.
Uprzejmie informujemy, iż wysłanie jadłospisu drogą poczty elektronicznej jest równoznaczne z odbyciem wizyty.